Iwana Fishing at Genryu


Iwana Fishing at Genryu by Minoru Ueno